Den som önskar arbeta med mode oavsett det handlar om sportmode, trender inom hästsport och accessoarer för ryttare och hästar eller om det är dam- samt herrmode som är i fokus, kan vara behjälpta av att studera modevetenskap. Exempelvis kan en webbplats som shopello.se studeras närmare och analyseras under studiernas gång.

 

Ämnesområdet modevetenskap
Inom modevetenskapen undersöks modets historia. Likaså dess sociala funktioner. Vidare så studeras både teori och estetik. Den intresserade studenten få under studierna analysera mode och teoretisera det ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Här undersöks sådant som mode som estetiskt objekt, kulturellt fenomen, industriellt system och identitetsmarkör.

 

Modets gestaltning
Den som studerar modevetenskap kan observera och lära sig mer om modets gestaltning. Hur ser den ut på catwalken, på gatan, i hemmet, på företaget, inom andra forskningsområden. Hur ser egentligen modet ut i vardagen, till fest och vad trendar inom den tekniska utvecklingen inom exempelvis IT eller miljöpolitiken. Kan trender inom IT-utvecklingen studeras inom ämnet modevetenskap. Följer trenderna inom IT samma lagbundenheter som trenderna inom klädmode? Det kan vara intressant om det föreligger några samband

 

Vad studenten vinner på att studera modevetenskap
Den som studerar modevetenskap lär sig att formulera sig om mode både muntligt och skriftligt om mode utifrån ett modevetenskapligt perspektiv. Det ger en bra grund att stå på för den som önskar arbeta med mode antingen ute i näringslivet eller genom att bedriva forskarstudier i ämnet.

 

Utbildningen ger verktyg
Genom att studera modevetenskap och att lära sig att insiktsfullt tolka och analysera modets roll och uttryck får studenten tillgång till verktyg för sitt fortsatta yrkesverksamma liv. Dessa verktyg kan appliceras på modets uttryck och praktiker i historiska, kulturella, ekonomiska och sociala processer. Mode studeras i text som teori och begrepp men även i bilder, materiella objekt och kroppsliga praktiker.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment