Uniformer har sitt ursprung i det militära, men i slutet av 1700-talet infördes det som kallas för civila uniformer. Då fastställde man särskilda uniformer som skulle bäras av män i vissa positioner eller ämbeten, närmare bestämt hovrätterna, lagmän, häradshövdingar, kronofogdar, kronolänsmän och adelsmän. Dessa uniformer utökades år 1809 med civila uniformer för statsråd, kanslister och för kabinettet för utrikes brevväxling. Så småningom fanns en civil uniform för alla ämbetsverk, men i början av 1900-talet började bruket av dessa uniformer att begränsas. Ett undantag var högsta domstolens ledamöter, som bar uniform vid domstolsförhandlingar. År 1908 avskaffades dock även dessa uniformer av riksdagen. Det enda undantaget, som är kvarlevan av dessa civiluniformer än idag, var polisen och brandkåren.Nurse_wearing_uniform_from_British_Honduras.

Därmed inte sagt att uniformer inte förekommer i andra yrken än polis och brandkår. Många civiluniformer övergick till att bli yrkesdräkter, som i vissa sammanhang fortfarande har kvar de militära uniformernas funktion att visa rang. I de flesta fall syftar dock yrkesdräkter istället till att skapa en gemensam företagsidentitet, och en positiv bild utåt av företaget. Om anställda bär välsydda och passande kläder ger det en bild av ett framgångsrikt och pålitligt företag, är tanken. Några exempel på detta är piloter och kabinpersonal inom flygtrafiken, tågkonduktörer, sjuksköterskor, läkare och hotellpersonal. Inom den sistnämnda kategorin har olika yrkesgrupper ofta olika uniformer för att gäster ska kunna särskilja dem: receptionister, städerskor, serveringspersonal, väskbärare och så vidare.

En annan typ av uniform kan sägas vara den man tar på sig för att arbeta i trädgården, som oftast består av tåliga arbetsbyxor, någon form av huvudbonad som skyddar mot solen och ett par rejäla arbetshandskar. Om du vill ha ett bra ställe att förvara dina arbetskläder, så att du alltid har dem nära till hands när du ska rensa rabatten, klippa gräset eller räfsa löv, kan det vara en bra idé att bygga en liten friggebod på tomten. Du köper dem billigt och enkelt på Byggmax.se.

Även om vi inte längre tänker på en sjuksköterskas arbetskläder eller våra arbetsbyxor i trädgården som uniformer, har de alla sitt ursprung från just militärens uniformer. På grund av förändringar i samhället och i modet har klädernas benämning och utseende förändrats, men de fyller fortfarande en viktig identifierande funktion, precis som militärens gradbeteckningar och uniformer.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment